Novinky

Výsledky školního kola Pedagogické poemy

Školního kola přehlídky přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění žáků středních pedagogických škol a pedagogických lyceí se v úterý 11. října zúčastnilo 39 interpretů z oborů PL a PMP. Někteří z nich zkoušeli své dovednosti uplatnit v komunikaci s publikem hned v několika disciplínách, takže počet výstupů dosáhl dosud nevídaného počtu – 49. S drobnými přestávkami pětihodinová přehlídka byla zážitkem i z hlediska diváckého.

Jak přítomní diváci oceňovali účastníky jednotlivých disciplín?
“CENU DIVÁKA” získávají:

v disciplíně přednes

 1. Kryštof Klimeš / PL4
 2. Tereza Šebestová / PL2 a Viktor Hlaváček / PL4
 3. Markéta Saparová / PL3 a Sára Giačová / PMP4

v disciplíně čtení

 1. Viktor Hlaváček / PL4
 2. Nela Mašková / PL4
 3. Valentýna Karmasinová / PL4 a Kristýna Pemčáková / PMP3

v disciplíně improvizované vyprávění 

 1. Aneta Štěpánová / PMP2
 2. Kryštof Klimeš / PL4
 3. Vít Urban / PL4

Výsledky školního kola Pedagogické poemy, o kterých jednaly lektorky Eva Carbolová, Zdeňka Kučerová, Denisa Daňková a Eva Davidová, jsou následující:

disciplína přednes

 1. Viktor Hlaváček / PL4 s textem Miloše Macourka “Pelikán”
 2. Tereza Šebestová / PL2 s textem Roberta Fulghuma z knihy “Už hořela, když jsem si do ní lehal”
 3. Kryštof Klimeš / PL4 s textem Dominika Zezuly “Smrt Letný I – III”

disciplína čtení

 1. Kristýna Pemčáková / PMP3 se čtením lidové pohádky “Kdo je hloupější”
 2. Tereza Přerostová / PL2 se čtením povídky Edgara Kereta “Co ten pán říkal?”
 3. Michala Navrátilová / PMP3 se čtením pohádky “Perníková chaloupka”, Bibiana Kynia Limbvani / PL2 se čtením pohádky “Otesánek” a Valentýna Karmasinová / PL4 se čtením povídky Edgara Kereta “Boty”

disciplína improvizované vyprávění

 1. Kryštof Klimeš / PL4 s vyprávěním k výchozímu podnětu “pivo”
 2. Aneta Štěpánová / PMP2 s vyprávěním k podnětu “klobása”
 3. Eva Ema Strahovská / PMP2 s vyprávěním inspirovaným slovem “vrtačka”

Srdečně gratulujeme všem, kteří se umístili v čelních pozicích!

A všem účastníkům přehlídky pak děkujeme za jejich nasazení, odhodlání, trpělivé naslouchání a vzájemnou podporu.