Novinky

Výstava a dražba pro Fénix – 2. ročník – VÝZVA!!!

Milí studenti, milí výtvarníci,

je vyhlášen 2. ročník sbírky výtvarných děl „Umění propojí naše světy“.

Protože se někteří z vás zapojili v minulém školním roce, byla by velká škoda to nezkusit znovu.

Níže najdete podrobnější informace, případně se obraťte na učitele výtvarné výchovy.

Sbírku organizuje nezisková organizace ParaCENTRUM Fenix, která již 16 let v Brně a jeho okolí pomáhá lidem s poškozením míchy. Cílem sbírky je vyhledávat a veřejně prezentovat nejlepší díla mladých brněnských umělců a přiblížit jim touto společnou cestou život lidí na vozíku.

Získaná výtvarná díla budou posuzovaná odbornou komisí, složenou z umělců, galeristů a výtvarných odborníků. V loňském roce se hodnocení zúčastnili: Katherine Kastner (Hunt Kastner Galerie), Lucia Lettenmayerová (Collett Prague/Munich), Denisa Kujelová (Fait Gallery), František Kinský (Kinský Art Media) a Michal Horáček (český textař a producent). Vybraná díla poputují do benefiční dražby, jejíž výtěžek bude věnován na služby ParaCENTRA Fenix. Součástí bude i veřejné hlasování o nejkrásnější obraz pro Fenix. Pět nejúspěšnějších autorů bude slavnostně oceněno hodnotnými cenami při benefiční dražbě.  Rádi bychom s talentovanými autory udržovali intenzivní spolupráci – v případě, že díla u komise uspějí, budou dlouhodobě uchovaná v referenční sbírce. Následně budou průběžně vystavována a příležitostně využívána pro charitativní účely s osvětovým podtextem. Zvažuje se i virtuální prodejní výstava s předem stanoveným výtěžkem.

Účastníkům nabízíme, stejně jako v minulém roce, možnost prezentovat svoje obrazy v exkluzivních veřejných prostorách. V loňském roce byly obrazy vystaveny po dobu dvou měsíců v divadle Reduta, kde také v jedinečných prostorách Mozartova sálu proběhla i samotná benefiční Dražba pro Fenix. Celá akce se těšila podpoře veřejnosti, byla několikrát komunikována v médiích a také byly odvysílány reportáže ve zpravodajství České televize, viz drazbaprofenix.cz

Rádi bychom, aby se děti navzájem inspirovaly a předaly si nápady, pocity i zážitky prostřednictvím svého výtvarného projevu. Projekt je jedinečným svým zaměřením – rozvíjí lásku k umění a učí děti konat dobré skutky. Děti musí najít chuť a odvahu něco vytvořit a také se naučit s vytvořeným dílem rozloučit pro dobrou věc.  Učí se tak zodpovědnosti a svobodě se rozhodovat.  Nedílnou součástí projektu je seznámení dětí s životem lidí na vozíku.

PRAVIDLA SBÍRKY:

POŘADATEL: ParaCENTRUM Fenix, z.s.

TÉMA: libovolné

FORMÁT: plošné práce, maximálně však 60 x 85 cm

VÝTVARNÁ TECHNIKA: libovolná

 

PODMÍNKY ÚČASTI:

 • Výstavy se mohou zúčastnit žáci a studenti do věku 19 let
 • Jeden autor může poslat i více prací v různých technikách
 • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
 • Práce věnované do soutěže se stávají vlastnictvím ParaCENTRA Fenix a jejich poskytnutím souhlasíte s jejich dalším použitím na charitativní účely.

 

HARMONOGRAM

 • 6. 2020 vyhlášení soutěže a sbírky obrazů
 • 10. 2020 uzávěrka sběru prací
 • 11- 30. 11. – hodnocení prací odbornou komisí.
 • 12. 2020 vyhlášení výsledků nominovaných obrazů do dražby
 • do 28. 2. 2021 vernisáž a výstava nominovaných obrazů
 • do 15. 3. 2021 Veřejné hlasování o nejkrásnější obrazy pro Fenix
 • do 30. 4. 2021 benefiční Dražba pro Fenix, předání cen vítězům soutěže.

 

Zde se můžete podívat, jak taková dražba probíhá: https://www.youtube.com/watch?v=ZKnnAVWy_QI