Novinky

Výstava a Dražba pro Fenix

V letošním roce se nám podařilo navázat spolupráci s ParaCENTREM Fenix (zde).
Do projektu benefiční Výstava a Dražba pro Fenixse zapojilo celkem 15 brněnských škol a uměleckých ateliérů. Z naší školy se zapojilo několik studentů, kterým patří velké poděkování za poskytnutí výtvarných prací.
Odbornou porotou byla vybrána práce Zuzany Landori (PMP2) na Výstavu a následnou Dražbu.
Slavnostní vernisáž se konala 28.11.2019 v 17:00 hod v divadle Reduta.
Výstava potrvá v divadle Reduta od 28.11. 2019 do 16.12020, kdy se uskuteční Dražba pro Fenix. Její výtěžek bude věnován na rehabilitaci klientů po úrazu páteře a míchy.
Záštitu nad výstavou převzala Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97.

http://www.ndbrno.cz/cinohra/vystava-obrazu-pro-fenix?lang=1

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/vystava-detskych-kreseb-v-brnenske-redute-drazba-pomuze-handicapovanym-40303181