Novinky

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ SV. GORAZD

Sekce výtvarné výchovy vyhlašuje soutěž o nejzajímavější výtvarné ztvárnění sv. Gorazda (patrona nejen třetího patra školy).

Termín odevzdání: do 30.4.2020 (dle současné situace bude prodlouženo do konce května)

Technika:malba, kresba, grafika, kombinované techniky, objekt, socha, keramika

Rozměry: formát minimálně A2 – A0, v případě malby na plátno možné i jiné formáty

Komise: sekce VV, vedení školy

Výherce obdrží poukaz v hodnotě 500 Kč do výtvarných potřeb a jeho dílo bude vystaveno ve 3. patře.

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ Mladí a staří společně – vzájemná zodpovědnost generací

I v tomto roce vypisuje Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde tvarnou soutěž pro církevní školy v Čechách a na Slovensku

Pro koho:  prima a sekunda

Letošní téma zní: Mladí a staří společně vzájemná zodpovědnost generací“ 

Zadané ma může být uchopeno hned z několika hledisek, z pohledu církevního, sociálního, globálního, nebo naopak regionálního... Dětem se zde žádné meze nekladou. Ve výuce/doma tak mohou k tomuto tématu vzniknout zajímavé diskuze

Třída, z níž bude vítězný obrázek pocházet, obdrží cenu 500 , a může si tak splnit některá svá přání. Vítězný obrázek bude vytisknut ve formě pohlednice a bude rozeslán v období adventu společně s dalšími pohlednicemi 11.500 přátelům a příznivcům Sozialwerk der AckermannGemeinde jakožto poděkování. Tímto dárkem současně každý rok prosíme naše přátele o finanční podporu. Druhé místo v soutěži bude oceněno sumou 300 a výherci 3. místa si odnesou odměnu ve výši 200

Důležité: Obrázky by neměly být větší než velikost A4.  Na zadní straně obrázku musí být uvedeno jméno žáka, název školy a třída

Termín:  nejpozději do 5.6.2020 (na předání a formě odevzdání se domluvíme individuálně, více na sprtova@cmgp.cz )

Další informace o organizátorovi najdete na webové stránce www.sozialwerkag.de, 

Inspirace z předchozího roku:

 

KOMIKS ZA KOMIKS

Více informací zde: https://www.czechlit.cz/cz/clc-vyhlasuje-soutez-pro-verejnost-o-knihy/