Novinky

Výtvarné soutěže

Šťastné stáří očima dětí

Jubilejní 10. ročník celostátní výtvarné soutěže pro děti od předškolního věku do 15 let.

Letošní ročník má podtitul Čas jako dárek – co jsem prožil/a s babičkou a dědečkem. Cílem soutěže je přivést děti k zamyšlení se nad stářím a propojit obě generace, protože věříme, že se mohou navzájem velmi obohatit. Soutěž je rozdělena do následujících kategorií: výtvarná díla (rozdělení do tří skupin podle věku), kategorie fotografická (bez rozdílu věku), kategorie pro děti se zdravotním postižením (bez rozdílu věku). Další kategorií je kategorie Tvoříme společně, která je určená pro společnou tvorbu dětí a seniorů (věk dítěte je v této kategorii omezen pouze horní hranicí 15 let).

Bližší informace a pravidla naleznete  na webové stránce www.stastne-stari.cz.

 

MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÁ GRAFICKÁ SOUTĚŽ EXLIBRIS 2019
Téma soutěže: „Český Krumlov – Rožmberkové – stavby, řemesla a tradice“

Cílem soutěže je v mezinárodním kontextu představit a popularizovat současnou výtvarnou tvorbu a úroveň exlibris, umožnit vzájemné setkání, komunikaci a porovnání
soutěžících v Evropské unii. Dílčím cílem je seznámit především žáky základních, studenty středních i vysokých škol s grafickou knižní značkou exlibris, s jejími technikami, řemeslem, současnou výtvarnou scénou a motivovat školská zařízení k dlouhodobému zájmu a podpoře ve výtvarné tvorbě v klasických grafických technikách. Více informací zde: http://www.ddmck.cz/krumlov/dokumenty/exlibris_2019/PROPOZICE%20MEZINARODNI%20VYTVARNE%20GRAFICKE%20SOUTEZE%20EXLIBRIS%202019.pdf