Novinky

Vznikl ETICKÝ KODEX CM Parlamentu!

Nad etickým kodexem Parlament začal přemýšlet již na jaře minulého roku během sepisování svých Stanov. Na podzimním teambuildingu jsme vedli na toto téma diskuzi, při níž jsme se shodli na zásadách, podle kterých by se měli členové Parlamentu na zasedáních i mimo ně řídit. Tyto zásady vychází primárně z hodnot školy a věříme, že nám jejich dodržování bude sloužit k vytváření lepší kultury zasedání a zároveň kvalitnější reprezentace Parlamentu navenek.

Etický kodex CM Parlament schválil na 5. zasedání 17.1.2024. Schválení a podpis supervizora Parlamentu a ředitele školy dostal na schůzce s vedením 22.1.2024.

Etický_kodex_01/01-24