Novinky

Závěrečné pohybové výstupy PMP3 v maskách

V závěru letošního školního roku ukončila třída PMP3 v předmětu DV svoji intenzivní soustavnou  práci s celoobličejovou maskou několika závěrečnými výstupy. Krátké divadelní etudy kladly důraz především na ztvárnění charakterů jednotlivých postav a jejich stylizované jednání. Studentky se tak učily pracovat s výrazem těla a jeho čitelností směrem k divákům. Jeden z výstupů byl prezentován jako venkovní performance v ulicích města Brna a sklidil nemalé úspěchy.

Zdeňka Kučerová