Novinky

Život za protektorátu – PL3 na programu Rodný list

Studentky PL3 se v úterý 27. září v Divadle Na výstavišti zúčastnily zážitkového programu divadla ve výchově s názvem Rodný list s tematikou života za protektorátu.
V působivém prostředí budovy divadla z první republiky se postupně staly postavami z roku 1942 a zažívaly situace, v nichž lidské štěstí bylo mnohdy definováno původem, náboženským vyznáním, nebo přičiněním pouhé náhody.
Ve druhé části programu sledovaly již z pohledu diváků příběh dívky a chlapce, jež doba postaví před náročné rozhodnutí, když se dozví o židovském původu chlapce, otce čekaného dítěte.
Diváci se mohli po diskusi a přímé konfrontaci s postavami příběhu rozhodnout, jak by na místě postav jednali sami. Zvolený konec příběhu pak otevřel závěrečnou diskusi jak o této formě divadla ve výchově, které diváky vtahuje do atmosféry doby a jejích konfliktů, tak o samotném tématu – především o smyslu obětování se, riskování a křehkosti lidského štěstí v konkrétních situacích v době nacistické okupace.
V rámci výuky dějepisu pak studentky reflektovaly jednání jednotlivých postav v kontextu historických reálií. Sdílely své pocity, emoce a obavy, které v nich inscenace daných historických událostí vyvolala. A v neposlední řadě se také pokoušely najít paralely s jinými historickými obdobími či událostmi, během kterých došlo k významné proměně chování společnosti.