Sdělení

Výsledky přijímacího řízení pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia

PMP večerní 1. kolo výsledky

Rozhodnutí o přijetí zasíláme poštou. Přiloženou  smlouvu o studiu, prosím, doručte zpět do školy do 10. 5. 2018.

Děkujeme.

Velikonoční přání

Přihlášky ke studiu večerní formy zkráceného studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Přihlášky pro další kolo přijímacího řízení večerní formy zkráceného studia PMP bude možné podávat do 25. 4. 2018.

Další informace o studiu naleznete v sekci Pro uchazeče.

Kriteria pro přijetí – další kolo přijímacího řízení večerní PMP

Kalendář