Sdělení

Výsledky přijímacího řízení studia pro školní rok 2018/2019

Vážení uchazeči,

přijímací řízení  je téměř ukončeno.

Osmileté gymnázium – přijatí uchazeči

Osmileté. gymnázium  – nepřijatí uchazeči

Předškolní a mimoškolní pedagogika – přijatí uchazeči

Předškolní a mimoškolní pedagogika – nepřijatí uchazeči

Pedagogické lyceum – přijatí uchazeči

Pedagogické lyceum – nepřijatí uchazeči

Výsledky náhradních termínů oboru PMP obou forem studia a dalšího kola přijímacího řízení oboru PMP – večerní forma zkráceného studia

Předškolní a mimoškolní pedagogika – náhr. termín – denní studium

Předškolní a mimoškolní pedagogika – náhr. termín a II. kolo – večerní forma zkráceného studia

 ke stažení  Vzor odvolání  

Výsledky náhradního termínu přijímacích zkoušek – obor gymnázium

 Gymnazium – náhradní termín

Výsledky přijímacího řízení pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – večerní forma zkráceného studia

PMP večerní 1. kolo výsledky

Rozhodnutí o přijetí zasíláme poštou. Přiloženou  smlouvu o studiu, prosím, doručte zpět do školy do 10. 5. 2018.

Děkujeme.

Přihlášky ke studiu večerní formy zkráceného studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

Přihlášky pro další kolo přijímacího řízení večerní formy zkráceného studia PMP bude možné podávat do 25. 4. 2018.

Další informace o studiu naleznete v sekci Pro uchazeče.

Kriteria pro přijetí – další kolo přijímacího řízení večerní PMP

Kalendář