Novinky

Pedagogická poema 2021 je úspěšně za námi!

Ve dnech 8. – 11. listopadu 2021 se v naší škole sešlo na šedesát studentů a třicet učitelů ze středních pedagogických škol z celé České republiky na přehlídce Pedagogická poema.

Společně s deseti odbornými lektory přednesu, čtení, improvizovaného vyprávění i fyzického básnictví se věnovali náročnému objevování a rozvíjení svých komunikačních a mluvních dovedností napříč všemi možnými jevištními formami a disciplínami. V budově naší školy probíhaly paralelně odborné semináře pro žáky a pro pedagogy.

Vystoupení jednotlivých disciplín pro konkrétní cílové skupiny diváků (děti mateřské školy a žáci střední školy) se odehrávaly v nádherném prostoru Hvězdárny a planetária Brno.

Novinkou letošního ročníku byly diskuse s diváky, vedené vždy týmem studentů z pedagogické školy (v rámci jejich pedagogické praxe) po skončení vystoupení.
Organizaci přehlídky měl na starost tým pedagogů naší školy, který ji původně připravoval již od jara roku 2020.

Všichni zúčastnění odjížděli spokojení, plni zážitků a nových zkušeností – a hlavně radosti z toho, že se přehlídka (za dodržení všech opatření) mohla uskutečnit.