Novinky

Praktické maturity z dramatické výchovy 2022

Na sklonku dubna studentky předškolní a mimoškolní pedagogiky i pedagogického lycea absolvovaly praktickou maturitní zkoušku, kterou vyvrcholilo jejich tvůrčí směřování v divadelní i pedagogické oblasti. Snažení, rozvíjení a tvoření tak těžce zkoušené několika lety přerušované praktické výuky. Po takové neobvyklé formě studia dramatické výchovy v distanční výuce byly maturitní výstupy nelehkým úkolem. Vše ovšem dopadlo skvěle.

Pět studentek oboru PMP prokázalo své schopnosti a dovednosti realizací metodických výstupů s žáky 1. stupně, které se pro děti staly skutečně netradičním zážitkem. Dramatická učebna se na chvíli proměnila v kouzelný les s vílami a jezinkami či nekonečný vesmír, ve kterém mohly děti prozkoumávat planety za doprovodu Malého prince. Také si vyzkoušely vařit polévku v kotlíku, zachraňovaly zraněného ježka a  seznámily se s nevidomým kamarádem Hugem.

  • Studentky se dále prezentovaly představením krátkých, autorských divadelních (odborných) výstupů. Tereza Rozmarinová v monologu “Kapka v moři” otevřela aktuální téma samoty a jejích podob v průběhu lidského života.
  • Činoherně pojaté monodrama Elišky Hrubé s titulem “Satí” zobrazilo až v tragikomické rovině situaci ženy, která se po smrti svého muže není ochotna s jeho odchodem smířit a rozhodne se jednat.
  • Terezie Vosáhlová vycházela z motivů rodina a sociální skupina, mluvené slovo kombinovala se symbolickým jednáním a zachytila “Moc slov”, která nás v životě obklopují.
  • Zuzana Landori našla pro své téma “Nitro” působivou formu pohybové performance, kombinující slovo, tanec a výtvarno.
  • Kristýna Fantová v dramatickém monologu “Před branou” přesvědčivě rozehrála obraz staré ženy bezprostředně po smrti a palčivé téma homofobie, předsudků, viny a odpuštění.  

Divadelní inscenace malého formátu vytvořily i studentky PL4. Každá z nich přinášela divákům ojedinělý zážitek jak ze zprostředkovaného tématu, tak z rozličných užitých divadelních prostředků a hereckého nasazení.

  • Barbora Živělová si pro svůj výstup “Bez tebe” zvolila téma vyrovnání se s těžkou životní situací, kdy se hlavní hrdinka setkává s personifikovanou postavou Času a svůj boj se smutkem úspěšně vyhrává ve smíření.
  • Natálie Dvořáčková si pro ztvárnění vylosovaného motivu vybrala jako východisko film “Počátek”  a ve svém stejnojmenném výstupu se pokusila přenést část filmové předlohy na jeviště, což nebyl rozhodně jednoduchý úkol.
  • Další z inscenací v režii Ludmily Podracké nás zavedla do světa spisovatelky Betty MacDonaldové dramatizací vybraných kapitol z knihy “Vejce a já”, které Lída ztvárnila několika rozehranými situacemi s těžištěm v monologu postavy Betty.
  • Humor a nadhled nechyběl ani Kateřině Křížkové, která vytvořila pohybové monodrama “Flower power”, ve kterém pojednává o síle květin a (ne)schopnosti žít naplno.
  • Některé inscenace nás přiměly jít hlouběji do sebe, přemýšlet o svém strachu, o tom jak fungovat ve vztazích, jak se vyrovnat se svými smutky i osudy. Byl to na příklad výstup Kateřiny Večeřové “I strach má oči“ s pohybovými a interaktivními prvky, tragikomedie s výmluvným titulem “Lež má krátké nohy” od Simony Švestkové, autorské monodrama Sabiny Benšové “Prokrastinace”,  založené na osobním příběhu, monodrama “A chlapeček spí…” od Anežky Fialové o poutu mezi matkou a dítětem i činoherní divadelní tvar od Gabriely Havigerové “Dále!” s neobvyklou pointou a personifikací schizofrenie. Mezi činoherními a pohybovými výstupy jsme mohli vidět i divadlo poezie v režii i hereckém ztvárnění Antonie Kepákové “Snad ještě jednou začne den”. 

Letošní maturitní výstupy byly pestrým náhledem do divadelní tvorby studentek naší školy nejen co se týče jejich dovedností, které získaly během studia specializace či semináře DV, ale především i co se týče jejich autorské výpovědi a názoru na témata, která jsou pro ně stěžejní a aktuální. Všem patří velké díky za investovaný čas, odvahu a touhu dotáhnout své výstupy do zdárného konce.