Maturita

Dramatická výchova - Maturita


Pozvání na absolventský večer

Zveme všechny studenty, absolventy, pedagogy, rodiče a přátele školy na letošní absolventský večer, který se uskuteční v pondělí 3. června od 17:45 hod. (po skončení slavnostního předávání maturitních vysvědčení) v prostorách naší školy. Čekají vás hudební a divadelní výstupy absolventů, prezentace maturitních výtvarných prací i jedinečná cimbálová muzika. Přijďte nahlédnout a zažít naši školu v neformální... číst dále

Praktické maturity z DV PL4

Na konci května 2023 oživily suterén školy a učebnu DV maturitní výstupy PL4. Ve dvou dnech jsme měli možnost zažít osm krátkých inscenací, osm různých příběhů. Prostor učebny se proměňoval nejen atmosférou, sdělovanými tématy a různorodými divadelními prostředky, ale i uspořádáním jeviště a hlediště, což umocňovalo zážitek i napjaté očekávání diváků. Nela Mašková zobrazovala ve... číst dále

Praktické maturity PMP4

Vyvrcholením praktické výuky oboru předškolní a mimoškolní pedagogika jsou praktické maturitní zkoušky z tělesné, výtvarné, hudební a dramatické výchovy. Zkouška se skládá ze dvou částí – z metodického výstupu (práce se skupinou dětí na tematickém bloku činností) a z odborného výstupu (prověření dovedností ve zvoleném typu estetické či tělesné výchovy).  Studentky si v září 2022... číst dále

Praktické maturity z dramatické výchovy 2022

Na sklonku dubna studentky předškolní a mimoškolní pedagogiky i pedagogického lycea absolvovaly praktickou maturitní zkoušku, kterou vyvrcholilo jejich tvůrčí směřování v divadelní i pedagogické oblasti. Snažení, rozvíjení a tvoření tak těžce zkoušené několika lety přerušované praktické výuky. Po takové neobvyklé formě studia dramatické výchovy v distanční výuce byly maturitní výstupy nelehkým úkolem. Vše ovšem dopadlo... číst dále

Praktické maturity předškolní a mimoškolní pedagogiky z dramatické výchovy

V letošním roce si seminář z Dramatické výchovy vybralo sedm studentek. V září jsme si společně vytvořily maturitní časový plán, abychom vše stihly bez stresu a napětí a mohly si tak dostatečně užít radost z kreativní práce, což se nám nakonec velmi vyplatilo. Praktická maturita na PMP totiž není snadná záležitost. Ke splnění je potřeba... číst dále

Praktické maturity pedagogického lycea z dramatické výchovy

Nově vybavená učebna dramatické výchovy prošla první zatěžkávací zkouškou při praktických maturitách studentů obou oborů pedagogické školy. Odehrály se sice o měsíc později, než bylo původně plánováno, a samozřejmě s rouškami, ale přesto s dobrou energií, živými diváky a skvělými divadelními výstupy.  Osm studentů pedagogického lycea v letošní koro-verzi praktických maturit místo celé inscenace divákům... číst dále