Dramatická výchova

Dramatická výchova


Specializační dny dramatické výchovy PL3

Mozaika čtyř specializačních dní dramatické výchovy studentů PL3 byla letos složena z těchto dílků: exkurze do Divadla Radost a jeho Muzea loutek (s dramaturgyní Vendulou Borůvkovou),  divadelně-historická procházka po Brně (s architektem Martinem Koplíkem),  prohlídka Centra experimentálního divadla a zákulisí divadla Husa na provázku (s produkční Zdeňkou Kocábovou); lektorský úvod a návštěva představení “Vitka” o... číst dále

Praktické maturity z DV PL4

Na konci května 2023 oživily suterén školy a učebnu DV maturitní výstupy PL4. Ve dvou dnech jsme měli možnost zažít osm krátkých inscenací, osm různých příběhů. Prostor učebny se proměňoval nejen atmosférou, sdělovanými tématy a různorodými divadelními prostředky, ale i uspořádáním jeviště a hlediště, což umocňovalo zážitek i napjaté očekávání diváků. Nela Mašková zobrazovala ve... číst dále

Praktické maturity PMP4

Vyvrcholením praktické výuky oboru předškolní a mimoškolní pedagogika jsou praktické maturitní zkoušky z tělesné, výtvarné, hudební a dramatické výchovy. Zkouška se skládá ze dvou částí – z metodického výstupu (práce se skupinou dětí na tematickém bloku činností) a z odborného výstupu (prověření dovedností ve zvoleném typu estetické či tělesné výchovy).  Studentky si v září 2022... číst dále

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení a absolventský večer

Konec května se nesl v duchu oslav všech úspěchů, které jsme v předešlých několika měsících zažili s našimi maturitními ročníky. V pondělí 29. se proto konala ceremonie, která je posledním krokem na jejich cestě, převzetí maturitního vysvědčení. Na slavnosti v kostele svatého Augustina jsme se sešli s čerstvými absolventy, jejich rodiči, blízkými a studenty a... číst dále

Program absolventského večera

Srdečně zveme všechny studenty, rodiče, pedagogy i přátele školy na pestrý program absolventského večera, který se uskuteční v pondělí 29. května od 17:45 hod. v prostorách naší školy.

Přijďte okusit DIHUTAJ 2023! – video

Školní kolo Wolkrova Prostějova

Komorního školního kola přednesové přehlídky pro studenty střední školy se ve čtvrtek 23. února 2023 zúčastnilo deset přednašečů ze všech tří oborů naší školy. Zaznívaly texty českých autorů – “klasiků” (Nezval, Bezruč, Cimrman) i texty autorek neznámých a nových. Mladí přednašeči prokázali velmi dobré interpretační dovednosti, bravurně pracovali s gradací, pauzou i s pointováním textu,... číst dále

Školní kolo přednesové přehlídky Dětská scéna

Školního kola přehlídky Dětská scéna pro žáky nižšího gymnázia se letos zúčastnilo 16 přednašečů. Před komorním publikem si vyzkoušeli interpretovat texty podle svého výběru; většinou šlo o veršované básně známých autorů (Seifert, Wolker, Nezval, Kainar, Bezruč), ale objevily se i texty současné (Dousková, Silverstein), či na poli přednesu nevídané (Evangelium podle Jana). Přehlídka se uskutečnila... číst dále